Rangiranje poslužitelja

Specijalizirani smo za usluge nadzora servera i web lokacija. Mnogo korisnika diljem svijeta koriste naše usluge za nadziranje prekida rada svojih web lokacija i servera. Statistika se temelji na nadziranju web lokacija i servera od strane naših korisnika. To nam omogućuje nepristran pogled na kvalitetu naše usluge od strane host kompanija. Ne nadziremo početnu stranicu ISP davatelja usluga, nadziremo web stranice ili servere naših korisnika posluženih od strane davatelja tih usluga.

Web davatelji usluga i davatelji usluga pristupa internetu grupirani su u:

Našu rang listu dijelimo na provjerene i neprovjerene. Statistika za davatelje usluga u provjerenoj rang listi je mnogo preciznija, podaci su skupljani u dužem vremenskom periodu, web stranice/server nadgledani su češće.

  1. Provjereni: Serveri koji su nadgledani duže od 30 dana i interval nadgledanja je kraći od 60 min
  2. Neprovjereni: Serveri koji su nadgledani manje od 30 dana ili imaju interval nadgledanja duži od 60 min