SMS i e-mail obavijest

Naš sistem Vas može obavijestiti putem SMSa ili emaila svaki puta kada Vaša web stranica ili server imaju problema. Primjer izgleda obavijesti:

Subjekt: Moja poslovna web stranica je DOWn
Za: vi@vašafirma.com

Moja poslovna web stranica
DOWN u 27 veljača 2005 03:55 (EU/Centralno)
Greška: Nije moguće spojiti se na port 80

Obavijest sadrži ime web stranice ili servera, trenutni status, vrijeme događaja prikazano u vašoj vremenskoj zoni i odgovarajuću poruku greške.

Test SMS obavijesti

Broj telefona
(kod države)
(prefiks mreže)
(broj mobitela)
Primjeri:
  • USA & Canada (+1) 555 1234567 (koristeći T-Mobile?)
  • United Kingdom (+44) 7766 123456
  • Australia (+61) 414 123456
Kod pristupa (numerički)

Test email obavijesti

Za otklanjanje problema sa ne-zaprimljenim test e-mail-a, promijenite adresu pošiljatelja u adresu treće strane (npr. Gmail/Yahoo Mail) tako da možete primati poruke o odbijenicama.